Objave o članstvu u nadzornim odborima i naknadama članova Uprave

Važeća dokumentacija

 

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2019_30042020.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2019._nakon 30.04.2020..pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2020.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2020_nakon_30.04.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2021.pdf

Objava ostavka na članstvo Nadzornog odbora društva Podravka d.d_18062019.pdf

Objava ostavka na članstvo Nadzornog odbora društva HT d.d_06052019.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2019_30042020.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2018._nakon 30.04.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2018.pdf

Produženje mandata člana Nadzornog odbora društva Podravka_2018.pdf

Objava ostavka na članstvo Nadzornog odbora društva Quaestus nekretnine d.d_10072018.pdf

Objava___ostavka na članstvo Nadzornog odbora društva Quaestus nekretnine d.d_10078018.pdf

Obavijest o promjenama u NO-u Društav_19122017.pdf

Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru Društva_08. kolovoza 2017. godine.pdf

Obavijest o promjenama u NO-u Društav_02082017.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2017_II.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2017._nakon 30.04.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2017.pdf

Obavijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odboru Društva_22. kolovoza 2017. godine.pdf

Izbor za člana Nadzornog odbora društva Podravka.pdf - 20170221

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2016._nakon 30.04.pdf

Objava___produženje izbora za člana Nadzornog odbora društva T-HT_27042016.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2016.pdf

Objava produženje članstva D.G. Nadzornog odbora društva Quaestus nekretnine d.d.p.pdf - 20160322

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2015_27042016.pdf

Objava_naknade, bonusi ili nagrade članova Uprave u 2015._nakon 30.04.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave.pdf - 20140429

Naknade članovima Uprave.pdf - 20150430

RDMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave_2013.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave_2013.pdf

ROMD - clanstvo u NO Ledo dd - 20130320.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2012.pdf

ROMD - clanstvo u NO HT dd - 20120426.pdf

ROMD-clanstvo u NO Quaestus nekretnine_20120315.pdf

Izbor za člana Nadzornog odbora društva Ledo d.d. - dopuna.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2011.pdf

RDMD-clanstvo u NO i naknade clanova Uprave_2011.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave_2013.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2012.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2011.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade direktorice - 2010.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2010.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade direktorice - 2009.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2009.pdf

RDMD - clanstvo u NO i naknade direktorice - 2008.pdf

ROMD - clanstvo u NO i naknade clanova Uprave - 2008.pdf

RDMD_clanstvo u NO - 2007.pdf

Clanstvo u NO i naknade clanova Uprave u 2007.pdf