Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Vrsta fonda: zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Valuta fonda: EUR
Početna vrijednost obračunske jedinice: 13,2723 EUR
Datum početka rada fonda: 5. studeni 2015
   
 • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi
  • Vrijednost obračunske jedinice i prinosi

   Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

   Datum Vrijednost u EUR
   21.05.2024. 20,2306

   Datum od:

   Datum do:

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.

   Prinosi

   Prinos u 2024. godini

   Datum Prinosi
   od 31.12.2023. do 21.05.2024. 2,19 %

   Prinos prethodnih godinu dana

   Datum Prinosi
   od 21.05.2023. do 21.05.2024. 6,81 %

   Prosječan prinos od osnutka fonda

   Datum Prinosi
   od 05.11.2015. do 21.05.2024. 5,06 %

   Prinos po godinama

   Datum Prinosi
   od 31.12.2018. do 31.12.2019. 10,56%
   od 31.12.2019. do 31.12.2020. -0,47%
   od 31.12.2020. do 31.12.2021. 9,56%
   od 31.12.2021. do 31.12.2022. -6,42%
   od 31.12.2022. do 31.12.2023. 9,22%
   Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.