Naknade u obveznim mirovinski fondovima

 • Ulazna naknada
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu naknadu. Na svaki uplaćeni doprinos osiguranik plaća ulaznu naknadu.

   Ulazna naknada Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova iznosi 0,5%.

 • Naknada za upravljanje imovinom
  • Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. 
   Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. 
   Naknada za upravljanje od 1. siječnja 2022. godine iznosi 0,27% godišnje od ukupne imovine fonda. 

    

 • Izlazna naknada
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu naknadu.  

   Ova naknada se naplaćuje u slučaju kada osiguranik odluči promijeniti obvezni mirovinski fond, ukoliko od prvog izbora nije proteklo najmanje tri godine. Izlaznu naknadu, kao i sve ostale naknade, zaračunavaju svi obvezni mirovinski fondovi. Prema zakonskim propisima izlazne naknade iznose:

   • u prvoj godini članstva 0,8%
   • u drugoj godini članstva 0,4%
   • u trećoj godini članstva 0,2%
   Nakon tri godine članstva izlazna se naknada ne naplaćuje.

 • Naknada depozitaru
  • Naknada koja se na teret članova obveznih mirovinskih fonda plaća depozitaru Fonda Privrednoj banci Zagreb k d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, u skladu s Ugovorom o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od osnovice koju propisuje Agencija, iznosi 0,017% godišnje.

 • Pokazatelj ukupnih troškova
  • Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A

   U 2022. godini iznosio je 0,33%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

   Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B

   U 2022. godini iznosio je 0,30%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

   Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C

   U 2022. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.