Naknade u obveznim mirovinski fondovima

 • Ulazna naknada
  • Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine ukinuta je ulazna naknada u obvezni mirovinski fond.

 • Naknada za upravljanje imovinom
  • Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje mijenja se sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima.
   Prema izmjenama zakona koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine naknada za upravljanje iznosi:

   • u 2024. godini 0,25% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2025. godini 0,24% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2026. godini 0,23% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2027. godini 0,22% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2028. godini 0,21% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
   • u 2029. godini 0,20% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
    

 • Izlazna naknada
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu naknadu.  

   Ova naknada se naplaćuje u slučaju kada osiguranik odluči promijeniti obvezni mirovinski fond, ako je od prvog izbora proteklo manje od tri godine. Izlaznu naknadu, kao i sve ostale naknade, zaračunavaju svi obvezni mirovinski fondovi. Prema zakonskim propisima izlazne naknade iznose:

   • u prvoj godini članstva 0,8%
   • u drugoj godini članstva 0,4%
   • u trećoj godini članstva 0,2%
   Nakon tri godine članstva izlazna se naknada ne naplaćuje.

 • Naknada depozitaru
  • Naknada koja se na teret članova obveznih mirovinskih fonda plaća depozitaru Fonda Privrednoj banci Zagreb k d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, u skladu s Ugovorom o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od osnovice koju propisuje Agencija, iznosi 0,017% godišnje.

 • Pokazatelj ukupnih troškova
  • Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A

   U 2023. godini iznosio je 0,30%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

   Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B

   U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

   Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C

   U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.