Gdje se mijenja fond?

 

Na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e ili preko sustava e-Građani član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje.