Jamstveni polog

 

Jamstveni polog su sredstva na posebnome računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima Sto mirovinsko društvo upravlja.