46. Koje vrste mirovina iz II. stupa postoje i o čemu ovisi moja mirovina?

 

Mirovine iz sustava kapitalizirane štednje, II. stup u ponudi Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva su sljedeće:

  • pojedinačna doživotna mirovina,
  • zajednička doživotna mirovina,
  • pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem,
  • zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem.

Iznos mirovine ovisi o:
  • vrsti mirovine koju izaberete,
  • visini uplate,
  • Vašim godinama života.

Više o mirovinama možete saznati na stranicama Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva.