Informacije za članove

 • Stanje na osobnom računu
  • Članove Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova obavještavamo o stanju na osobnom računu jednom godišnje, slanjem pošiljke pisanim putem na adresu člana.

   Ako se želite informirati o stanju na računu, to možete učiniti putem naše mobilne aplikacije Raiffeisen mirovinski fondovi gdje ćete pronaći uvid u stanje i promet po osobnom mirovinskom računu.

   Saznati stanje na računu možete i pozivom na besplatni broj info telefona 0800-0900. Molimo pripremite svoj korisnički broj i zaporku (PIN) temeljem kojeg ćemo Vam dati uvid u stanje i promet po osobnom mirovinskom računu. 
   Radno vrijeme kontakt centra je radnim danom od 8 do 16 sati.
     
   Stanje i promet na osobnom računu dobrovoljnog fonda možete provjeriti i na našim internetskim stranicama, iza opcije Prijava za članove.
   Unošenjem korisničkog broja i zaporke (PIN-a) bit će Vam dostupni svi podaci o stanju i uplatama na Vaš osobni mirovinski račun.

   Pristupite svom osobnom računu.

   U slučaju gubitka PIN-a:
   Kontaktirajte nas na besplatan info telefon 0800 0900 radnim danom od 8 do 16 sati,
   pošaljite poruku elektroničke pošte na adresu: mojamirovina@rmf.hr ili
   zatražite novi putem sučelja Prijava za članove.

   Ako ste korisnik naše mobilne aplikacije, primit ćete psh poruku nakon svake uplate na osobni račun.

   Ako želite putem elektronske pošte biti obaviješteni o svakoj uplati na osobni mirovinski račun, možete zatražiti automatsku obavijest.
   Slobodno nas kontaktirajte kako bi aktivirali ovu uslugu i na Vašem računu! 
    

 • Zahtjev za izmjenu podataka
  • Ako ste promijenili svoje osobne podatke, molimo Vas da ih ažurirate u našoj mobilnoj aplikaciji Raiffeisen mirovinski fondovi. 

   Ako ste promijenili svoje osobne podatke, a niste korisnik naše mobilne aplikacije, Zahtjev za izmjenu podatka je potrebno ispuniti, što djelomično možete učiniti u elektronskom obliku, te vlastoručno potpisati.

   Uz Zahtjev je obavezno priložiti presliku osobne iskaznice člana.

   Ispunjeni i potpisani Zahtjev za izmjenu podataka, s pripadajućom dokumentacijom možete dostaviti na sljedeće načine:

   • putem maila na mail adresu mojamirovina@rmf.hr,
   • telefaksom na broj 01/6003 927,
   • poštom na adresu Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb.

   Za sve dodatne informacije možete se javiti našem Kontakt centru na besplatni info telefon 0800 0900.

 • Nasljeđivanje sredstava
  • Sredstva na računu preminuloga člana dobrovoljnog mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema Zakonu o nasljeđivanju.
   Važno je u imovinu preminuloga člana navesti i račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu kako bi, prema Rješenju o nasljeđivanju, nasljednici imali pravo na sredstva iz dobrovoljnog mirovinskog fonda preminuloga člana.

   Za ostvarenje prava na nasljedstvo Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Petrinjska 59, Zagreb potrebno je dostaviti ispunjeni Zahtjev za izlazak iz dobrovoljnog fonda u slučaju smrti člana te original ili ovjerenu presliku pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju. 

   Zahtjev za izlazak iz dobrovoljnog fonda u slučaju smrti člana možete zatražiti:

   • u bilo koju poslovnicu Raiffeisen banke - https://www.rba.hr/lokacije-poslovnice-bankomati
   • pozivom na besplatni broj 0800 0900
   • u nekom od prodajnih ureda Raiffeisen mirovinskog društva -  Zagreb (Petrinjska 59, tel. 01 6003 818), Rijeka(Ante Starčevića 5, tel. 051 322 506), Split (Ruđera Boškovića 13, Kaleta 2, mob. 098 1325 677 / 091 7326 940), Koprivnica (Trg mladosti 16a, tel. 048 550 201), Varaždin (Ulica Ivana Cankara 1a, tel. 098 464 615).

    Nakon što zaprimimo dokumentaciju, sredstva će biti isplaćena na račun nasljednika naveden u Zahtjevu.

 • Pitanja i reklamacije
  • Pitajte naš kontakt centar!

   Uputite pitanja ili reklamacije putem besplatnog info telefona 0800-0900 svaki radni dan od 8 do 16 sati ili porukom elektroničke pošte na adresu: mojamirovina@rmf.hr.
    

   Reklamacije

   Naše Društvo će:

   • uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te

   • voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.


   Ostvarenje prava ispitanika 
   Opća uredba o zaštiti osobnih podataka („GDPR“) regulira obradu i zaštitu osobnih podataka te, između ostalog, sljedeća prava koja ispitanik može ostvariti: 

   • pristup podacima 

   • pravo na ispravak 

   • brisanje („pravo na zaborav“) 

   • pravo na ograničenje obrade 

   • pravo na prenosivost 

   • pravo na prigovor  


   U postupku ostvarivanja navedenih prava koristi se obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

   Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika može se podnijeti putem pošte na adresu:

   Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
   Petrinjska 59, 10000 Zagreb


   ili na e-mail adresu: mojamirovina@rmf.hr

 • Naknade u otvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu
  • Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu, upravljačku naknadu te naknadu depozitaru. 

   Izlazna naknada
   Za izlazak iz članstva u Fondu, u slučaju da se sredstva s osobnog računa prenose u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim ne upravlja Društvo, obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa imovine na osobnom računu člana Fonda u iznosu 1,75%.
   Izlazna naknada ne zaračunava se: 
   - članu Fonda koji prenosi sredstva s osobnog računa u Fondu u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društva za životno osiguranje radi početka isplate mirovine,
   - članu Fonda koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo,
   - u slučaju isplate mirovine putem Društva,
   - u slučaju smrti člana Fonda i
   - u slučaju odgovarajuće odluke Društva. 

   Naknade koje se primjenjuju na ugovore o članstvu sklopljene do 1. siječnja 2019. godine navedene su u Prospektu od 29. ožujka 2018. godine. 

   Naknada za upravljanje
   Naknada za upravljanje Fondom iznosi 1,8% godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja.
    
   Naknada depozitaru
   Za poslove skrbništva depozitar ima pravo na naknadu pod uvjetima i najviše do visine propisane Zakonom i propisima HANFA-e. Naknada za poslove skrbništva obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se depozitaru jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru utvrđena je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim između Raiffeisen mirovinskog društva i depozitara. Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, sukladno Ugovoru o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od ukupne imovine fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, iznosi 0,018% godišnje.

   Ostali troškovi
   Pored navedenih naknada iz imovine fonda mogu se izravno plaćati i sljedeći troškovi:
   - troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine fonda.

   - troškovi vezani uz transakcije financijskim instrumentima koje su zaključene za račun fonda, a koje se poravnavaju neposredno ili posredno, posredstvom središnje druge ugovorne strane, uključujući i potrebne iznose nadoknade (margin) vezane za takve transakcije, a koje za pokriće rizika transakcije prikupljaju središnje druge ugovorne strane od članova sustava poravnanja te članovi sustava poravnanja od svojih klijenata, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju defnicije iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom.

 • Rješavanje sporova i podnošenje prigovora
  • Naše Društvo će:

   • uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te

   • voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.

   Nadalje, vezano uz rješavanje sporova između našega mirovinskog društva i članova, a bez utjecaja na mogućnost rješavanja ovih sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, naše mirovinsko Društvo osigurava uvjete za izvansudsko mirno rješavanje sporova putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

   Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

    
   Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama Društva te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:
    
   Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
   Petrinjska 59, 10000 Zagreb

    
   ili na
    
   e-mail adresu: mojamirovina@rmf.hr
    
    
   Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.