48. Ako član koristi obiteljsku mirovinu po pokojnom supružniku iz I. stupa, kada može koristiti sredstva iz svog II. stupa?

 

Mirovinu iz II. stupa moguće je aktivirati tek kada stekne uvjete za svoju mirovinu i ishodi rješenje o mirovini od  HZMO-a.