8. Mora li osoba biti u radnom odnosu da bi postala članom?

 

Ne. Bez obzira na radni odnos, svaka osoba može postati članom Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda.