Državna poticajna sredstva

 

Na ukupno uplaćene doprinose svakog osiguranika u jednoj godini odobrava se poticaj u visini 15%, ali najviše do 99,54 eura godišnje.

Poticajna sredstva se pripisuju na osobni račun svakoga člana Fonda i predstavljaju njegovu osobnu imovinu.