III. stup

 

Treći stup čini dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Visinu mirovine određuje visina mjesečnih uloga koji se uplaćuju na poseban račun u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Uplaćena sredstva fond ulaže na tržištu i ostvaruje dobit.

Država svakom osiguraniku u III. stupu odobrava poticaj koji iznosi 15% iznosa godišnje uplate do najviše 663,61 eura, tj. najviši državni poticaj može iznositi 99,54 eura.

Članstvom u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nudi mogućnost i da dobrovoljnu mirovinsku štednju za njega uplaćuje poslodavac. Izdvajanje poslodavaca u treći stup mirovinskog osiguranja do iznosa od 67 eura mjesečno, tj. do 804 eura godišnje ne smatra se plaćom. Taj je iznos porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.

Ako član Fonda umre, ukupna se kapitalizirana sredstva na računu preminulog nasljeđuju, zajedno s pripadajućim državnim poticajima.

Ušteđena sredstva na računu III. stupa mogu se podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status.

Po isteku štednje u Fondu, članu se nude dvije mogućnosti isplata mirovina: putem mirovinskog fonda ili nekog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo. Prilikom isplate moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji način isplate je odabran i koja je vrsta mirovinskog programa.
O načinu isplate sredstava sklapa se poseban ugovor, a sredstva se prenose na novi račun.  

Osobe koje su postale članovi Fonda do 31.12.2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života. 

Pročitajte više informacija o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji.