Nasljeđivanje sredstava

 

Pravo nasljeđivanja mirovinskih sredstava uplaćenih u obvezni mirovinski fond ostvarivo je isključivo u slučaju prerane smrti nositelja osiguranja, tj. osobe za koju su uplaćivana mirovinska sredstva. Kada član fonda premine, ušteđena sredstva ne ostaju obveznomu mirovinskom fondu, već se isplaćuju prema nalogu državnih institucija!
U slučaju smrti nositelja osiguranja zakonski nasljednici (obitelj) trebaju pokrenuti postupak za ostvarivanje obiteljske mirovine (ako zadovoljavaju zakonske uvjete) ili, u slučaju da nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, tada će obitelj moći naslijediti novac koji je bio uplaćivan u obvezni mirovinski fond. Važno je napomenuti da se pravo nasljeđivanja ostvaruje samo ako nositelj osiguranja nije ranije već počeo primati mirovine.
Bilo kakvo raspolaganje sredstvima ušteđenima u obveznom mirovinskom fondu vezano je uz ostvarivanje prava iz prvoga mirovinskog stupa (HZMO). Stoga Vam savjetujemo da se u slučaju smrti nositelja osiguranja javite na zajednički pozivni centar REGOS-a, na broj telefona 01 4898 999.
 
Ovdje pogledajte:

Obveza ROMF-a u slučaju smrti člana fonda

U slučaju da postoji pravo na obiteljsku mirovinu, tada će sredstva  s mirovinskog računa Raiffeisen obveznoga mirovinskog fonda, na temelju rješenja HZMO-a, a po nalogu  REGOS-a biti prebačena na prijelazni račun REGOS-a. REGOS će novac proslijediti na račun HZMO-a ili na račun odabranoga mirovinskog osiguravajućeg društva, koje će isplaćivati mirovinu. 

Ako je preminuli član mirovinskoga fonda u trenutku smrti bio stariji od 55 godina i ako je bio član mirovinskoga fonda duže od 10 godina te ako bi mjesečna svota obiteljske mirovine na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga člana mirovinskoga fonda, koja bi članovima obitelji pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva i uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine, sredstva neće biti prebačena na račun HZMO-a, nego će se putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu koje članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svojeme programu, u skladu s posebnim zakonom.
 
U slučaju da ne postoji pravo na obiteljsku mirovinu, sredstva ušteđena u Raiffeisen obveznome mirovinskom fondu bit će prema rješenju nadležnoga Suda, a po nalogu REGOS-a prebačena na prolazni račun REGOS-a, s kojega će biti isplaćena nasljedniku.

Važno je napomenuti da Raiffeisen obvezni mirovinski fond, prema zakonskim propisima, ušteđena sredstva može isplatiti jedino i isključivo na prolazni račun REGOS-a, i to prema donesenim rješenjima i nalogu REGOS-a, a ne izravno nasljednicima.


Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu u slučaju smrti nositelja osiguranja     

Da biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu iz prvog i drugog mirovinskog stupa, morate podnijeti zahtjev nadležnoj područnoj službi HZMO-a. To je ured HZMO-a na području na kojem je preminula osoba bila posljednji put osigurana. Ako je od posljednje uplate doprinosa proteklo više od 12 mjeseci, tada je nadležna područna služba HZMO-a na području na koem se nalazi prebivalište osobe koja podnosi zahtjev. 

U slučaju da je riječ o smrti osiguranika koji je već bio započeo s korištenjem mirovine, tada je nadležna područna služba HZMO-a na čijem je području bilo prebivalište korisnika mirovine.

Tiskanicu za podnošenje zahtjeva možete kupiti u "Narodnim novinama", a prilikom predaje popunjenoga zahtjeva potrebno je priložiti:  

- radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu,

- smrtni list – vjenčani list,

- rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu te školske potvrde za djecu na redovnome školovanju,

- izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu.

 

Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi zahtjev za mirovinu bilo u inozemstvu, tada je nadležna ona područna služba u kojoj je osoba posljednje bila osigurana. Uz navedene dokumente potrebno je priložiti i dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično) te dokaz o državljanstvu.


U nastavku donosimo samo sažetak osnovnih prava. Molimo Vas da se za detaljnije informacije svakako obratite nadležnim državnim službama.

Što učiniti ako nemate pravo na obiteljsku mirovinu? 
Ako nema korisnika obiteljske mirovine ili se to pravo ne može ostvariti, sredstva s osobnoga mirovinskog računa preminulog osiguranika postaju nasljedna i isplaćuju se u gotovini. 

Dokumentacija koju za isplatu nasljedstva treba dostaviti na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb:

- original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojemu su navedena sredstva II. stupa, izdan / izdana od suda / javnoga bilježnika u Republici Hrvatskoj,

- Zahtjev za isplatu nasljedstva.


Zahtjev za isplatu nasljedstva može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente:

- ime i prezime preminule osobe,

- MBG/OIB preminule osobe,

- ime i prezime podnositelja zahtjeva,

- OIB podnositelja zahtjeva,

- račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji,

- datum podnošenja zahtjeva,

- vlastoručno potpisan zahtjev.


Postupak isplate nasljedstva traje 15-20 dana, ako je dostavljena dokumentacija uredna (gore navedeno Rješenje i Zahtjev).