25. Što se događa ako poslodavac ne uplaćuje propisane mirovinske doprinose?

 

Ako nema uplata doprinosa za nekog osiguranika, nema ni priljeva sredstava na njegov osobni mirovinski račun u fondu, a to se može lako provjeriti pozivom u fond ili na info telefon REGOS-a. Osiguranici mogu imati stalan uvid u stanje svog računa u fondu pa time i u uplate poslodavca.