Izlazna naknada

 

Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu naknadu.

Za izlazak iz članstva u Fondu, u slučaju da se sredstva s osobnog računa prenose u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim ne upravlja Društvo, obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa imovine na osobnom računu člana Fonda u iznosu 1,75%.

Izlazna naknada se ne zaračunava: 
- članu Fonda koji prenosi sredstva s osobnog računa u Fondu u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društva za životno osiguranje radi početka isplate mirovine,
- članu Fonda koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo,
- u slučaju isplate mirovine putem Društva,
- u slučaju smrti člana Fonda i
- u slučaju odgovarajuće odluke Društva. 

Naknade koje se primjenjuju na ugovore o članstvu sklopljene do 1. siječnja 2019. godine navedene su u Prospektu od 29. ožujka 2018. godine.