Pokazatelj ukupnih troškova

 

Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A

U 2019. godini iznosio je 0,38%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B

U 2019. godini iznosio je 0,37%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C

U 2019. godini iznosio je 0,36%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova u 2018.