29. Što u slučaju smrti člana fonda? Kada i kako mogu naslijediti sredstva?

 

Molimo Vas da u slučaju smrti člana fonda o tome obavijestite mirovinsko društvo koje upravlja fondom.
Napominjemo da je bilo kakvo raspolaganje sredstvima ušteđenima u obveznom mirovinskom fondu vezano uz ostvarivanje prava iz prvog mirovinskog stupa (HZMO).
Novac možete naslijediti samo i jedino u slučaju smrti člana fonda, i to ako je ona nastupila prije početka korištenja mirovine, uz ispunjavanje pretpostavljenih zakonskih uvjeta. Pročitajte više o nasljeđivanju sredstava iz II. stupa.