Pitanja i reklamacije

 

Pitajte naš kontakt centar!

Uputite pitanja ili reklamacije putem besplatnog info telefona 0800-0900 svaki radni dan od 8 do 16 sati ili porukom elektroničke pošte na adresu: mojamirovina@rmf.hr.
 

Reklamacije

Naše Društvo će:

  • uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te

  • voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.


Ostvarenje prava ispitanika 
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka („GDPR“) regulira obradu i zaštitu osobnih podataka te, između ostalog, sljedeća prava koja ispitanik može ostvariti: 

  • pristup podacima 

  • pravo na ispravak 

  • brisanje („pravo na zaborav“) 

  • pravo na ograničenje obrade 

  • pravo na prenosivost 

  • pravo na prigovor  


U postupku ostvarivanja navedenih prava koristi se obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika može se podnijeti putem pošte na adresu:

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Petrinjska 59, 10000 Zagreb


ili na e-mail adresu: mojamirovina@rmf.hr