3. Koja je razlika između otvorenih i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova?

 

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi otvoreni su za sve osobe koje iskažu interes za učlanjenjem, dok je članstvo zatvorenih fondova ograničeno na zaposlenike / članove pokrovitelja fonda. Pokrovitelj zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda može biti poslodavac, sindikat ili udruga. Pokroviteljstvo podrazumijeva da je zaposlenicima / članovima omogućena dobrovoljna mirovinska štednja pod posebnim uvjetima u odnosu na one koji vrijede za članove otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Ujedno, pokrovitelj preuzima obvezu plaćanja doprinosa za zaposlenike / članove te aktivno sudjeluje u planiranju i provođenju investicijske politike fonda.