Pokazatelj ukupnih troškova

 

Pokazatelj ukupnih troškova Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda u 2022. godini iznosio je 1,8465%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.