Obvezna mirovinska štednja

Obvezna mirovinska štednja

Opširnije

Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu.

Općenito

 • Kako se postaje član mirovinskog fonda?

  Kako se postaje član mirovinskog fonda?

  Osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i oni koji su mlađi od 40 godina obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu. Osiguranici mogu sami izabrati obvezni mirovinski fond, a ako to ne učine u propisanom zakonskom roku od prvog zaposlenja, REGOS će ih rasporediti u jedan od obveznih mirovinskih fondova kategorije A. 

 • Član kojeg fonda?

  Član kojeg fonda?

  Osiguranik može biti članom obveznog mirovinskog fonda kategorije A, ako mu je do umirovljenja ostalo 10 ili više godina, a članom mirovinskog fonda B, ako mu je do umirovljenja ostalo 5 ili više godina.
  Osiguranik može biti članom samo jednog mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tome mirovinskom fondu.

 • Doprinosi

  Doprinosi

  Osiguranici su obveznici doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje za koje obvezu plaćanja izvršavaju obveznici utvrđeni zakonom. 
  Stope doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje utvrđene su Zakonom o doprinosima i iznose 5% bruto plaće.
  Prikupljena sredstva doprinosa uplaćuju se u Središnji registar osiguranika (REGOS), koji ih raspoređuje u mirovinske fondove u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje REGOS-a.

 • Tko upravlja sredstvima?

  Tko upravlja sredstvima?

  Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima upravljaju prikupljenim sredstvima na način reguliran Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima.

Isplata mirovine

 • Ako član ostvari pravo

  Ako član ostvari pravo

  Kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana Fonda prenijet će se:

  - u mirovinsko osiguravajuće društvo - kada se član u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za ostvarivanje mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, a iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti mu se određuje osnovna mirovina,

  - u državni proračun - kada se član u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za mirovinu određenu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

 • Ako član ne ostvari pravo

  Ako član ne ostvari pravo

  Ako član Fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na Referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

 • Mirovinska osiguravajuća društva

  Mirovinska osiguravajuća društva

  Popis i kontakti mirovinskih osiguravajućih društava kojima se član može obratiti za sva dodatna pitanja vezana uz način i uvjete isplate mirovine su: 

  Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Magazinska cesta 69/2, 10 000 Zagreb
  Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr
   
  Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Gradiščanska ulica 26, 10000 Zagreb
  Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr

 • Više

  Više

  Pročitajte više informacija o nasljeđivanju sredstava iz obveznog mirovinskog osiguranja. Više

Tri kategorije fonda: A, B i C

 • Općenito

  Općenito

  Prateći kretanja u sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje, regulatori i zakonodavac donijeli su odluku da se unutar postojećega sustava uvedu tri nove kategorije mirovinskih fondova (A, B i C). S obzirom na razdoblje umirovljenja članova, oni se međusobno razlikuju po ograničenjima ulaganja i investicijskoj strategiji u cilju bolje buduće kapitalizirane štednje osiguranika. Na taj način omogućit će se daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava individualne kapitalizirane štednje s ciljem bolje buduće socijalne sigurnosti osiguranika.

  Tako i u Raiffeisen mirovinskom društvu, umjesto dosadašnjeg jednog obveznog mirovinskog fonda, u ponudi imamo tri fonda različitih kategorija – A, B i C.
   

 • Promjena fonda

  Promjena fonda

  U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni i kategorije fonda.

  U slučaju da je članu fonda do referentnog dana ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A.

  U slučaju da je članu fonda do referentnog dana ostalo manje od 5 godina, automatski se prebacuje u kategoriju C.

 • Gdje se mijenja fond?

  Gdje se mijenja fond?

  Na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e ili preko sustava e-Građani član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskog mjeseca u kojem je član fonda rođen.