26. Što se događa u slučaju da je osoba duže vrijeme na bolovanju?

 

U slučaju da bolovanje traje duže od 42 dana, uplatu svih mirovinskih doprinosa preuzima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).