Naknada za upravljanje imovinom

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. 
Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. 
Naknada za upravljanje od 1. siječnja 2022. godine iznosi 0,27% godišnje od ukupne imovine fonda.