Naknada za upravljanje imovinom

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje mijenja se sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima.
Prema izmjenama zakona koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine naknada za upravljanje iznosi:

  • u 2024. godini 0,25% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
  • u 2025. godini 0,24% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
  • u 2026. godini 0,23% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
  • u 2027. godini 0,22% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
  • u 2028. godini 0,21% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.
  • u 2029. godini 0,20% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda.