Naknada za upravljanje imovinom

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. 
Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. 
Naknada za upravljanje od 1. siječnja 2021. godine iznosi 0,284% godišnje od ukupne imovine fonda. Stopa naknade za upravljanje fondovima umanjivat će se te će se za daljnje godine smanjivati godišnje za 5,5% u odnosu na stopu iz prethodne godine sve dok ne dosegne 0,27%, što će se dogoditi 2022. godine.