12. Zbog čega je dobro da se investicijska strategija među fondovima različitih kategorija razlikuje?

 

U počecima mirovinske štednje osiguranici na osobnom računu u pravilu imaju znatno manje ušteđenih sredstava od osiguranika koji su neposredno pred mirovinom. Iz tog razloga eventualni pad vrijednosti do tada ušteđenih sredstava ne utječe znatno na iznos ukupnih očekivanih ušteđenih sredstava. Kad je riječ o osiguranicima s duljim mirovinskim stažem, iznos dotad ušteđenih sredstava je očekivano viši i u tom razdoblju svaki pad vrijednosti može uzrokovati značajnije gubitke u ukupnom iznosu očekivane kapitalizirane štednje. Stoga, unutar okvira tri kategorije (A, B i C), preporučuje se da se imovina osiguranika s kraćim mirovinskim stažem ulaže u financijske instrumente višeg očekivanog rizika koji dugoročno donose više prinose (poput dionica).
Istovremeno, imovinu osiguranika s duljim stažem preporučuje se ulagati u financijske instrumente nižeg očekivanog rizika (poput državnih obveznica). Uvođenjem različitih kategorija, osiguranici imaju mogućnost odabrati ulaganje sredstava iz II. stupa obveznog mirovinskog fonda u više ili manje rizične instrumente.