14. Kako mogu provjeriti što se događa s mojim mirovinskim doprinosima nakon što odaberem kategoriju obveznog mirovinskog fonda?

 

Uvid u stanje na osobnom računu u Raiffeisen mirovinskom fondu  je moguć svakodnevno, čime je dana mogućnost kontrole i praćenja redovitosti uplata te koliko se sredstva kapitaliziraju, odnosno, uvećavaju.
Za članove Raiffeisen mirovinskih fondova uvid u osobni račun je omogućen pozivom u kontakt centar Raiffeisen mirovinskog društva, putem Internet stranice mirovinskog društva  uz zaporku (PIN) koju ste dobili prilikom učlanjenja i/ili ugovaranjem besplatne usluge SMS poruke koju dobivate nakon svake uplate doprinosa.  
Elektronički korisnički pretinac Moj sandučić je dostupan za sve obveznike II. stupa i za sve korisnike I. stupa. Pristup usluzi omogućen je putem ENA sustava elektroničkih usluga s primjenom a-PASS vjerodajnice ili tokena banke. - link  
Pristup osobnom računu omogućen vam je i putem  aplikacije Moj osobni račun - link u sklopu e-usluge Regos-a.