14. Kako mogu provjeriti što se događa s mojim mirovinskim doprinosima nakon što odaberem kategoriju obveznog mirovinskog fonda?

 

Uvid u stanje na osobnom računu u Raiffeisen mirovinskom fondu moguć je svakodnevno, čime je dana mogućnost kontrole i praćenja redovitosti uplata te koliko se sredstva kapitaliziraju, odnosno uvećavaju.
Za članove Raiffeisen mirovinskih fondova uvid u osobni račun je omogućen pozivom u kontakt centar Raiffeisen mirovinskog društva, putem Internet stranice mirovinskog društva uz zaporku (PIN) koju ste dobili prilikom učlanjenja i/ili ugovaranjem besplatne usluge SMS poruke koju dobivate nakon svake uplate doprinosa.  
Elektronički korisnički pretinac Moj sandučić je dostupan za sve obveznike II. stupa i za sve korisnike I. stupa. Pristup usluzi omogućen je putem ENA sustava elektroničkih usluga s primjenom a-PASS vjerodajnice ili tokena banke.   
Pristup osobnom računu omogućen vam je i putem aplikacije Moj osobni račun u sklopu e-usluge REGOS-a.