34. Što je s mirovinskim doprinosima za osobe kojima se mirovine određuju po posebnim propisima?

 

Član mirovinskoga fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisima koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojemu se mirovina određuje prema tome propisu, mogao je do 20.03.2014. dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda. Ako to nije učinio, Središnji registar osiguranika prenio je u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) bivšemu će članu mirovinskoga fonda po stjecanju prava na mirovinu odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznome mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Za ostale osobe čija prava iz mirovinskog osiguranja su određena posebnim propisima nisu za sada donesena takva zakonska rješenja, te će se njihova sredstva po stjecanju uvjeta za mirovinu prenijeti u državni proračun radi isplate mirovine putem HZMO-a.
Jedino u slučaju smrti člana sredstva iz obveznog mirovinskog osiguranja pripadaju nasljednicima, i to ako nema korisnika obiteljske mirovine.

Član čije se mirovine određuju po posebnim propisima - član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda.(6) Osiguranik iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona koji se opredijelio za članstvo u mirovinskom fondu, pravo iz mirovinskog osiguranja ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i ovome Zakonu, osim ako pravo ne ostvaruje prema posebnom propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina ne odredi prema tom propisu.(7) O prijenosu sredstava s osobnih računa iz stavka 5. ovoga članka Središnji registar osiguranika mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.