34. Što je s mirovinskim doprinosima za osobe kojima se mirovine određuju po posebnim propisima?

 

Član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisima koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojem se mirovina određuje prema tom propisu, mogao je do 20.03.2014. dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda. Ako to nije učinio, Središnji registar osiguranika prenio je u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) bivšem će članu mirovinskog fonda po stjecanju prava na mirovinu odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Za ostale osobe čija su prava iz mirovinskog osiguranja određena posebnim propisima nisu za sada donesena takva zakonska rješenja te će se njihova sredstva po stjecanju uvjeta za mirovinu prenijeti u državni proračun radi isplate mirovine putem HZMO-a.
Jedino u slučaju smrti člana sredstva iz obveznog mirovinskog osiguranja pripadaju nasljednicima, i to ako nema korisnika obiteljske mirovine.