9. Na temelju čega osiguranik odlučuje o izboru kategorije mirovinskog fonda?

 

Kategorije obveznih mirovinskih fondova mogu biti A, B ili C te se međusobno razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na razdoblje do dana umirovljenja (referentni datum) te investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Osiguranici kojima je do referentnoga datuma ostalo 10 ili više godina mogu biti članovi mirovinskog fonda kategorije A. Članovima mirovinskog fonda kategorije B mogu postati osiguranici kojima je do referentnog dana ostalo 5 ili više godina. Članovi mirovinskog fonda kategorije C mogu biti svi osiguranici.

To znači da će, u slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina, član prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima biti raspoređen u fond kategorije C. U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A. U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u A ili C.

Investicijska strategija i ograničenja ulaganja razliku se po kategorijama. Tako fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima. Obvezni mirovinski fond B ima profil rizičnosti i očekivane prinose slične trenutnim obveznim mirovinskim fondovima. Fond kategorije C najmanje je rizičan prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred umirovljenjem.