9. Na temelju čega osiguranik odlučuje o izboru kategorije mirovinskog fonda?

 

Kategorije obveznih mirovinskih fondova mogu biti A, B ili C te se međusobno razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na razdoblje do dana umirovljenja (referentni datum) te investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Osiguranici kojima je do referentnoga datuma ostalo 5 ili više godina mogu biti članovi mirovinskog fonda kategorije A. Članovima mirovinskog fonda kategorije B i C mogu biti svi osiguranici neovisno o duljini razdoblja do referentnog dana.

Članovi kojima je do umirovljenja ostalo 10 godina automatski se raspoređuju u kategoriju B, no na temelju osobnog zahtjeva člana mogu ostati u mirovinskom fondu kategorije A do 60. godine života. Članovi mogu zatražiti da ih se ne prebaci u fond kategorije B ili se mogu naknadno prebaciti u fond kategorije A, ako im je do umirovljenja ostalo 5 ili više godina. U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina, član će prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima biti raspoređen u fond kategorije B. Bez obzira na to koliko je članu ostalo do umirovljenja, on može zatražiti da ga se prebaci u fond kategorije B ili C.

Investicijska strategija i ograničenja ulaganja razliku se po kategorijama. Tako fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima. Obvezni mirovinski fond B ima profil rizičnosti i očekivane prinose slične trenutnim obveznim mirovinskim fondovima. Fond kategorije C najmanje je rizičan prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova - onima pred umirovljenjem.