22. Kako se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva?

 

Prilikom ispunjavanja zahtjeva potrebno je navesti želju korištenja prava na državna poticajna sredstva jer se državna poticajna sredstva mogu koristiti članstvom u samo jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu. Državna poticajna sredstva za svakog člana Fonda od Ministarstva financija traži Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. te po primitku istog iznose pripisuje svakom članu na njegov osobni račun.