22. Kako se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva?

 

Prilikom ispunjavanja zahtjeva potrebno je navesti želju korištenja prava na državna poticajna sredstva jer se državna poticajna sredstva mogu koristiti članstvom u samo jednome dobrovoljnom mirovinskom fondu. Državna poticajna sredstva za svakoga člana Fonda od Ministarstva financija traži Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. te,  po primitku istog, iznose pripisuje svakomu članu na njegov osobni račun.