Promjena fonda

 

Član na temelju svog zahtjeva može ostati u kategoriji A, ako mu je do referentnog dana ostalo 5 ili više godina. Automatski će biti raspoređen u kategoriju B 10 godina do referentnog datuma, ali član prethodno ili nakon toga može tražiti ostanak/promjenu u A i to do 60. godine života.

Član može tražiti prelazak u kategoriju B ili C i može ostati u kategoriji B ili C neovisno o duljini razdoblja do umirovljenja.

Posljednjih 6 mjeseci prije umirovljenja član ne može tražiti promjenu kategorije.

Član može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo. 
Izlazna naknada plaća se samo pri prelasku u drugo mirovinsko društvo.