Promjena fonda

 

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni i kategorije fonda.

U slučaju da je članu fonda do referentnog dana ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A.

U slučaju da je članu fonda do referentnog dana ostalo manje od 5 godina, automatski se prebacuje u kategoriju C.