28. Ulaze li naknade u obračun DPS?

 

Cjelokupan iznos doprinosa koji član tijekom godine uplati u naš Fond osnova je za obračun državnih poticaja. U  taj su iznos uključene i naknade.