Biometrički rizici

 

Biometrički rizici su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.