Postanite naš suradnik

Postanite naš suradnik

Za suradnike

Ako se želite angažirati u nuđenju mirovinskih programa, odnosno uključenju novih članova u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, bit će nam zadovoljstvo da se priključite našem prodajnom timu i postanete naš ovlašteni savjetnik za prodaju dobrovoljne mirovinske štednje.
 
Zajedničku suradnju započinjemo sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji, a za što je potrebno ispuniti sljedeće uvjete:

  • imati najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završenom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojim se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili diplomatskom predstavništvu RH u toj zemlji),
  • dostaviti potvrdu o nekažnjavanju izdanu od nadležnog tijela Republike Hrvatske,
  • znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom i znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj).
 

Mi ćemo vam osigurati sva potrebna znanja o bitnim karakteristikama mirovinskog programa, odnosno, o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i mirovinskom sustavu u RH općenito.
Za Vaš angažman u pribavi članstva razvili smo, vjerujemo, vrlo kvalitetan i nadasve stimulirajući provizijski sustav, a o svemu tome, kao i o svim ostalim detaljima možete saznati na način da popunite i pošaljete upitnik, nakon čega ćemo vas kontaktirati.


Osobni podaci
* polja označena zvjezdicom su obavezna
Dosadašnje iskustvo u prodaji
Upišite broj * (anti spam pitanje)