15. Zašto se stanje na računu mijenja?

 

Osobni račun člana mirovinskog fonda iskazuje se putem udjela u fondu. Prilikom svake uplate doprinosa u fond uplaćeni iznos se preračunava u udjele fonda (dijeljenjem uplaćenog iznosa s cijenom udjela fonda na dan uplate) i pribraja već postojećim udjelima  na osobnom računu člana fonda. Ukupni iznos udjela koje član fonda posjeduje na svom osobnom računu u odnosu na ukupni broj svih izdanih udjela fonda proporcionalno određuje njegov udio u vlasništvu fonda, tj. u ukupnoj neto vrijednosti imovine fonda. Razlog korištenja udjela za obračun proporcionalnog vlasništva u fondu jest potreba za određivanjem fer cijene prilikom uplata ili isplata novčanih sredstava iz fonda za svakog člana fonda. Cijena udjela fonda jest omjer između neto vrijednosti imovine fonda i ukupnog broja izdanih udjela fonda i ona omogućava da se svakodnevno prati fer cijena ulaganja u fond neovisno o promjenama neto vrijednosti imovine uzrokovane uplatama ili isplatama novčanih sredstava iz fonda.

S obzirom na to da fond ulaže prikupljena novčana sredstva članova u vrijednosne papire (obveznice, dionice i druge financijske instrumente), a čija se vrijednost na domaćim i inozemnim tržištima kapitala svakodnevno mijenja, cijena udjela fonda se razlikuje iz dana u dan.
Iz tog razloga se svakodnevno mijenja i novčana vrijednost stanja na osobnom računu člana fonda, čak i ako nije bilo uplata ili isplata iz fonda. Stoga je prilikom uvida u stanje na računu člana fonda u različitim razdobljima potrebno obratiti pažnju na vrijednost udjela fonda na datume uvida te sagledati je li u međuvremenu bilo uplata, tj. isplata s osobnog računa.
Primjerice, ako je cijena udjela fonda porasla/pala između dva uvida, a nije bilo uplata, tj. isplata iz fonda, stanje na osobnom računu će se povećati/smanjiti proporcionalno povećanju/smanjenju cijene udjela fonda. Međutim, ako je u razdoblju između dva uvida bilo uplate na osobni račun u fondu, početno stanje na osobnom računu će se povećati/smanjiti proporcionalno povećanju/smanjenju cijene udjela fonda, a sama uplata također će biti povećana/smanjena ovisno o kretanju cijene udjela fonda od dana uplate do dana zadnjeg uvida na osobni račun.
Iz navedenog slijedi da prilikom rasta/pada cijene udjela fonda u period između dva uvida općenito može doći do povećanja/smanjenja stanja na osobnom računu koje se razlikuje od onog koje bi se dobilo jednostavnim zbrajanjem prethodnog stanja na osobnom računu i iznosa uplaćenog doprinosa.