22. Zašto se svakodnevno mijenja / povećava /smanjuje stanje na mom mirovinskom računu i vrijednost obračunske jedinice?

 

Osobni mirovinski računi vode se u obračunskim jedinicama. To je vrijednost jednog udjela u ukupnoj neto imovini mirovinskog fonda. Zbroj vrijednosti svih obračunskih jedinica na računima svih članova fonda čini ukupnu vrijednost imovine fonda.

Vrijednost obračunske jedinice svakodnevno se mijenja jer je fond uložio sredstva u određene vrijednosne papire (npr. obveznice, dionice) i drugu imovinu čija se vrijednost na domaćim i svjetskim tržištima svakodnevno mijenja. U skladu s time, svakodnevno se mijenja i vrijednost ukupne neto imovine fonda, odnosno vrijednost obračunske jedinice. Zbog istog se razloga mijenja i novčana vrijednost stanja na osobnom mirovinskom računu člana. Pogledajte više informacija o ulaganjima fondova.