O čemu ovisi visina mirovine

 

Iznos mirovine iz II. stupa ovisi o:
  • vrsti mirovine koju izaberete;
  • visini sredstava na osobnom računu člana u obveznome mirovinskom fondu koja se prenose u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine;
  • Vašim godinama života.

Iznos mirovine iz III. stupa ovisi o:
  • vrsti mirovinskoga programa koji izaberete;
  • visini sredstava na osobnom računu člana u dobrovoljnome mirovinskom fondu koja se prenose na novi račun radi isplate mirovine;
  • postotku jednokratne isplate;
  • Vašim godinama života (kod doživotnih mirovina).