Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s definiranim primanjima

 

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s definiranim primanjima je zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine, ako je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dopušteno.