Član kojeg fonda?

 

Osiguranik može biti članom obveznog mirovinskoga fonda kategorije A ako mu je do umirovljenja ostalo 10 ili više godina, a članom mirovinskoga fonda B ako mu je do umirovljenja ostalo 5 ili više godina.
Osiguranik može biti članom samo jednoga mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tome mirovinskom fondu.