Član kojeg fonda?

 

Osiguranik može biti članom obveznog mirovinskog fonda kategorije A, ako mu je do umirovljenja ostalo 5 ili više godina, a članom mirovinskog fonda B ili C neovisno o duljini razdoblja do referentnog dana. 
Osiguranik može biti članom samo jednog mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tome mirovinskom fondu.