23. Koje vrste naknada postoje?

 

Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti izlaznu i upravljačku naknadu. Za poslovne skrbništva depozitar ima pravo na naknadu u visini 0,021% godišnje.

U slučaju izlaska iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu, odnosno pri prenošenju sredstava na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim ne upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo član plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.

Upravljačka naknada i naknada banci skrbniku obračunavaju se od ukupne imovine fonda.