Raiffeisen dobrovoljna mirovinska štednja

Raiffeisen dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja

 • Općenito

  Općenito

  Dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje nadogradnja je mirovinske štednje iz I. i II. stupa. Dobrovoljna mirovinska štednja (III. stup) namijenjena je svima koji žele ostvariti veća mirovinska primanja u budućnosti. Kao što i sama riječ kaže, članstvo u fondu i štednja je dobrovoljnog karaktera, odnosno ovisi o osobnom izboru.

  • Prinos dobrovoljnoga mirovinskog fonda, odnosno zarada koju mirovinsko društvo ostvaruje upravljajući sredstvima fonda, uvećava vrijednost imovine članova fonda.

  • Na dobrovoljnu mirovinsku štednju niti u fazi štednje niti prilikom isplate ne plaća se porez.

  • Nema ograničenja članstva, zdravstvenih ni dobnih – član može biti tko god to želi.

  • Trajanje članstva nije vremenski ograničeno.

  • Član bira visinu, trajanje i dinamiku uplata u fond.

  • Uplate nisu obvezne, one ovise o trenutnim mogućnostima uplatitelja.

  • Prestankom uplaćivanja ili neredovitim uplatama članstvo u fondu se ne prekida, nego postojeća sredstva na računu i dalje ostvaruju prinose.

  • Sva uplaćena sredstva osobno su vlasništvo člana, bez obzira na to tko je uplatitelj.

  • Sredstva su u cijelosti nasljedna.

  • Jedini uvjet za korištenje sredstava je navršenih 55* godina starosti.

  Štedjeti u dobrovoljnom mirovinskom fondu može svatko!
   

 • Državna poticajna sredstva

  Državna poticajna sredstva

  Republika Hrvatska potiče štednju za mirovinu, odnosno dobrovoljnu mirovinsku štednju te svim članovima III. stupa odobrava poticaj. On iznosi 15% godišnje uplate do najviše 663,61 eura, stoga najviši državni poticaj može iznositi 99,54 eura.

  Pravo na državna poticajna sredstva ima svaki član fonda koji je državljanin Republike Hrvatske, ili ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Nadalje, pravo na državna poticajna sredstva imaju i oni s prijavljenim prebivalištem u nekoj od zemalja članica EU, za razdoblje u kojem uplaćuju doprinose za obvezno mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj.

 • Prednosti za poslodavce

  Prednosti za poslodavce

  Članstvom u dobrovoljnome mirovinskom fondu članu se nudi mogućnost da dobrovoljnu mirovinsku štednju za njega uplaćuje poslodavac. Sve uplate poslodavca u III. stup mirovinskog osiguranja do iznosa od 67 eura mjesečno, tj. do 804 eura godišnje ne smatraju se plaćom. Taj je iznos porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.

   

Isplata mirovina

 • Isplata mirovine iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

  Isplata mirovine iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

  Jedini uvjet za stjecanje prava na isplatu mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda je:
  - navršenih 55 godina starosti, ukoliko je član ugovor o članstvu sklopio nakon 01. siječnja 2019. godine
  - navršenih 50 godina starosti, ukoliko je član ugovor o članstvu sklopio prije 31. prosinca 2018. godine

  Član fonda može podnijeti Društvu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu najranije mjesec dana prije navršenih 50 odnosno 55 godina života (ovisno kada je sklopljen ugovor o članstvu). U tom će se slučaju osigurati ostvarivanje prava na mirovinu na dan u koji član navršava 50 odnosno 55 godina života.

  Stjecanjem prava na mirovinu iz Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova član može odabrati isplatu mirovine putem:

  1. Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (Društvo)

  2. Mirovinskog osiguravajućeg društva 

  3. Društva za životno osiguranje koje ima dozvolu ili odobrenje Agencije

  Putem mirovinskog osiguravajućeg društva isplaćuju se mirovine koje iznose 3.981,69 eura ili više. Ako je vrijednost imovine člana na osobnom računu u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu manja od 3.981,69 eura, sredstva se ne mogu prenijeti u mirovinsko osiguravajuće društvo.
  Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine i time prestaje ugovor o članstvu u Fondu.

  Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata, ugovara se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate. Putem Društva mogu se isplaćivati mirovine u visini do 13.272,28 eura.

  Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 13.272,28 eura, član može izabrati privremenu isplatu mirovine do 13.272,28 eura putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje. 

  Iznimno, zbog ograničenja prijenosa do 3.981,69 eura u mirovinsko osiguravajuće društvo, ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi do 17.253,97 eura, član fonda može odabrati da mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem Društva.

  Jednokratne isplate
  Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.
  Članovi koji su ugovor o članstvu sklopili prije 1. siječnja 2019. godine na čijem je osobnom računu nakon ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 1.327,23 eura imaju pravo na jednokratnu isplatu ukupno ostvarena sredstva na njihov pisani zahtjev.

   

  Osnovne razlike u načinu isplate mirovina putem Društva u odnosu na isplatu mirovine iz mirovinskog osiguravajućeg društva navedene su u sljedećoj tablici:

  Isplata mirovine putem Društva Isplata mirovine putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
  Može se ugovoriti isključivo privremena mirovina koja se isplaćuje na period od 5 do 15 godina, kroz periodične isplate (mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje). Mogu se ugovarati privremene i doživotne mirovine.
  Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate (visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti obračunske jedinice). Isplaćuje se uvijek isti iznos mirovine.
  U mirovinu je ukalkulirana zajamčena kamata i naknada mirovinskom osiguravajućem društvu.

   

  Popis i kontakti mirovinskih osiguravajućih društava kojima se možete obratiti za sva dodatna pitanja vezana uz način i uvjete isplate mirovine te programe isplate mirovine koje trenutno nude su: 
  Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Magazinska cesta 69/2, 10 000 Zagreb
  Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr
   
  Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Gradiščanska ulica 26, 10000 Zagreb
  Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr