Kalkulator isplate mirovine

Kalkulator isplate mirovine

 
Isplatu mirovine provodi mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za životno osiguranje ili Društvo.
Putem mirovinskog osiguravajućeg društva isplaćuju se mirovine koje iznose 3.981,69 eura ili više.

Putem Društva se može isplaćivati privremena mirovina do najviše 13.272,28 eura, u trajanju od barem 5 godina, pri čemu je moguće jednokratno isplatiti najviše 30% ušteđenih sredstava na računu u fondu.
Ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost mirovine iznosi 17.253,97 eura i više, član može odabrati privremenu isplatu mirovine u visini do 13.272,28 eura putem Društva, a preostali iznos isplaćuje se putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje. Iznimno, zbog ograničenja prijenosa do 3.981,69 eura u mirovinsko osiguravajuće društvo, ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost iznosi do 17.253,97 eura, član fonda može odabrati da mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem Društva.

Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate mirovine. To znači da mjesečni iznos mirovine nije uvijek jednak i unaprijed točno određen jer se visina mirovine mijenja ovisno o vrijednosti udjela.

Molimo Vas unesite kapitalizirani iznos u dobrovoljnom mirovinskom fondu, odaberite visinu jednokratne isplate, broj godina trajanja isplate mirovine te dinamiku: 

Pretpostavke:

Iznos ušteđenih sredstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu (iznos u EUR):
Postotak jednokratne isplate (može izabrati 10,%, 20% i 30%):
Broj godina isplate mirovine (može izabrati 5, 10 i 15 godina):
Isplata mirovine:

Očekivani iznosi za isplatu:

Iznos jednokratne isplate EUR
Osnovica za isplatu mirovine putem fonda EUR
Preostali dio uštedenih sredstava * EUR

Isplata mirovine iz Društva uz pretpostavku prinosa od 0%

Ukupan broj anuiteta
Prosječna mjesečna mirovina EUR
Ukupno očekivana isplata iz Društva ** EUR

Isplata mirovine iz Društva uz pretpostavku prinosa od 3%

Ukupan broj anuiteta
Prosječna mjesečna mirovina EUR
Ukupno očekivana isplata iz Društva ** EUR

Isplata mirovine iz Društva uz pretpostavku prinosa od 5%

Ukupan broj anuiteta
Prosječna mjesečna mirovina EUR
Ukupno očekivana isplata iz Društva ** EUR
Napomena: Navedeni izračun isplate mirovine putem Društva izrađen je u obliku tri potencijalna scenarija prinosa fonda – pesimistični (s prinosom od 0%, koji pretpostavlja dugoročni prinos s pozitivnim i negativnim godišnjim prinosima tijekom 5 godina), uravnoteženi (s prinosom od 3%, koji uključuje prinose godina s niskim stopama rasta) i optimistični (s prinosom od 5%, koji uključuje prinos najsličniji ostvarenim).
*Za isplatu preostalog dijela ušteđenih sredstava član mora izabrati isplatu mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.
**U ukupnu očekivanu isplatu iz Društva uračunat je i iznos jednokratne isplate iz Društva
Izjava o odricanju od odgovornosti:
Niti jedan od ova tri potencijalna scenarija ne predviđa buduće visine prinosa i stoga ne prikazuje točan iznos konačne mirovine koja će vam biti isplaćena. U bilo kojem scenariju na kraju ugovorenog razdoblja može vam se isplatiti manji ili veći iznos, ovisno o ostvarenim prinosima fonda u budućim razdobljima.
Društvo će nastojati ostvariti primjeren prinos fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. Na kraju razdoblja štednje u fondu, iznos na vašem osobnom računu prvenstveno će ovisiti o iznosu uplata, trajanju štednje i ostvarenom prinosu fonda.
Prinosi nisu navedeni s ciljem procjene i predviđanja u skladu s čl. 146. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilnikom o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova. Dobiveni izračuni ne predstavljaju nikakve garancije te se mogu razlikovati od konačnog iznosa mirovine odnosno rezultata poslovanja fonda.
Za više informacija u vezi stanja na vašem osobnom računu i izračunu mirovine iz III. stupa putem Društva možete nas kontaktirati na besplatan info telefon 0800-0900 ili zatražiti informacije putem maila na adresu elektroničke pošte: mojamirovina@rmf.hr