38. Koja kreditna institucija ima ulogu depozitara Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova?

 

Depozitna banka Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova je Raiffeisenbank Austria d.d.