Korisnik mirovine

 

Korisnik mirovine je osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu.