45. Kako u mirovinu iz II. stupa?

 

Kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana Fonda prenijet će se:

 1. mirovinskom osiguravajućem društvu - kada se član u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za ostvarivanje mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, a iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti mu se određuje osnovna mirovina,

 2. u državni proračun - kada se član u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za mirovinu određenu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti. Ako član Fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na Referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.


Ako ste stekli uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje – II. stupa, navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (dalje: OMF) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u.

 • Član OMF / budući umirovljenik izabire mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje: MOD) prijavom REGOS-u (Obrazac R-POD). Popis i kontakti mirovinskih osiguravajućih društava kojima se član može obratiti za sva dodatna pitanja vezana uz način i uvjete isplate mirovine su: 
  Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Heinzelova 44, 10 000 Zagreb
  Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr
   
  Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  Gradiščanska ulica 26, 10000 Zagreb
  Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr

 • Nakon što su u REGOS-u zaprimljeni podaci iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu od HZMO i protekao rok za promjenu izbora MOD-a (prijavom REGOS-u na obrazcu R-POD), REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF/budućeg korisnika mirovine na račun izabranog MOD-a.

 • Izabrani MOD s članom OMF / budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatak iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.

 • Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD, sukladno sklopljenom ugovoru, isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.