45. Kako u mirovinu iz II. stupa?

 

Kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana Fonda prenijet će se:

  1. mirovinskom osiguravajućem društvu - kada se član  u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za ostvarivanje mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, a iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti mu se određuje osnovna mirovina,

  2. u državni proračun - kada se član u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom REGOS-u opredijeli za mirovinu određenu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.Ako član Fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na Referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.


Ako ste stekli uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje – II. stupa, navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (dalje: OMF) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u.

  • Član OMF / budući umirovljenik izabire mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje: MOD) prijavom REGOS-u (Obrazac R-POD). Trenutačno u Hrvatskoj postoji samo jedno mirovinsko osiguravajuće društvo – Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo.

  • Nakon što su u REGOS-u zaprimljeni podaci iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu od HZMO i protekao rok za promjenu izbora MOD-a (prijavom REGOS-u na obrazcu R-POD), REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF/budućeg korisnika mirovine, na račun izabranog MOD-a.

  • Izabrani MOD sa članom OMF / budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatak iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.

  • Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD, sukladno sklopljenom ugovoru, isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.