18. Koja kreditna insitucija ima ulogu depozitara Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova?

 

Depozitna banka Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova je Privredna banka Zagreb d.d.