Zakonodavstvo / Regulativa

 

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu.

Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te pravilnicima za njegovu primjenu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA, Agencija) obavlja nadzor i kontrolu nad poslovanjem mirovinskih društava i mirovinskih fondova. Agencija ima svojstvo pravne osobe i sjedište joj je u Zagrebu. Osnovna zadaća Agencije je štititi interese članova mirovinskih fondova i korisnika dobrovoljnih mirovinskih programa.