Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja mrežne stranice Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Pojmovi
Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja mrežnih stranica Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (Uvjeti) imaju sljedeće značenje:
Raiffeisen mirovinski fondovi ili RMF označavaju Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Petrinjska 59, OIB 14148900600, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080406381, e-pošta: mojamirovina@rmf.hr. Za nadzor nad poslovanjem RMF nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Franje Račkog 6; 
Mrežne stranice RMF označavaju web stranice www.rmf.hr. Na mrežnim stranicama RMF nalazi se Arhiva objava koja sadrži i objave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. koje je 2014. godine pripojeno RMF;
Sadržaj mrežnih stranica označava svaki podatak, uslugu, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama ili je dostupan putem mrežnih stranica RMF;
Korisnik označava svaku osobu koja pristupa mrežnim stranicama RMF i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežnih stranica RMF.

Područje primjene
Svako korištenje mrežnih stranica RMF podložno je ovim Uvjetima.
Pristupom mrežnim stranicama RMF ili korištenjem bilo kojim sadržajem korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.
Korištenje pojedinim sadržajima može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.
RMF je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na mrežnim stranicama RMF te ih korisnik prihvaća samim pristupom mrežnim stranicama RMF ili korištenjem sadržaja nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat da je prilikom pristupa mrežnim stranicama RMF ili korištenja pojedinih sadržaja dužan provjeriti u tom trenutku važeće Uvjete.

Sadržaj i korištenje mrežnih stranica RMF
Pristup mrežnim stranicama RMF i korištenje pojedinih sadržaja može biti uvjetovano upotrebom računalne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi RMF. RMF je ovlašten u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup mrežnim stranicama RMF i/ili korištenje pojedinih sadržaja.
Stranici www.rmf.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju RMF direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje nisu pod njegovom izravnom kontrolom ili koje su posljedice više sile, pod kojom se smatraju ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskim vezama i ostalom prometu i sl.
Podatke i informacije RMF na mrežnim stranicama RMF objavljuje u informativne i promotivne svrhe, uz sadržaj koji su propisan kao nužan sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, podzakonskom aktima (npr. pravilnicima o promidžbi i ostalim informacijama za mirovinskih fondova) i drugim relevantnim propisima.  Osim kada je zakonom izričito drugačije određeno, RMF ne odgovora za točnost i potpunost mrežne stranice RMF i/ili sadržaja, za povremeno nefunkcioniranje ili neispravan rad mrežne stranice RMF, eventualnu netočnost sadržaja, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem mrežne stranice i sadržaja ili nemogućnošću pristupa mrežnoj stranici i/ili sadržajima.
Sadržaj na mrežnoj stranici RMF je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih, osim kako da je to zakonom propisano. Svaki korisnik prihvaća korištenje ove mrežne stranice na svoju vlastitu odgovornost. RMF ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit, koja bi nastala u vezi s korištenjem, odnosno nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica i sadržaja koji se nalaze na istoj, osim u zakonom predviđenim slučajevima. 
Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze, projekcije te izračuni kapitalizacije i pripadajućih mirovina koji se iznose, zasnivaju se na zakonskim i ostalim javnim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost RMF pouzdaje, ali za koje ne jamči.
Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze, projekcije te izračuni kapitalizacije i pripadajućih mirovina na mrežnoj stranici RMF podložni su promjenama koje ovise o zakonskim izmjenama, promjenama budućih parametara izračuna mirovina, promjena tablica vjerojatnog trajanja života i promjena parametara i formula koje će koristiti mirovinska osiguravajuća društva ili društva za životno osiguranje za izračun mirovina, promjenama izvora informacija, kao i o bilo kojim promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.

Poveznice
Na mrežnoj stranici RMF mogu se nalaziti poveznice na druge mrežne stranice trećih koji nisu povezani s RMF.  Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja korisnika s naših mrežnih stranica upute na mrežne stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Korištenje poveznica na navedene stranice trećih ne podrazumijeva jamstvo za te stranice niti je RMF odgovoran za točnost ili sadržaj bilo kojih vanjskih stranica. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost.

Intelektualno vlasništvo
Svi sadržaji (tekstovi, grafički elementi, fotografije, video materijali, zaštitni znakovi, dokumenti, podaci, informacije objavljene na mrežnim stranicama i drugi oblici sadržaja), zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka RMF.
Podaci objavljeni na mrežnim stranicama RMF mogu se upotrebljavati isključivo za osobne, nekomercijalne potrebe.
Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja kršenje Uvjeta i RMF može poduzeti mjere radi zaštite svojih prava, uključivo i pokretanje sudskih i kaznenih postupka protiv počinitelja.

Obrada i zaštita osobnih podataka
Samo pregledavanje mrežnih stranica RMF  je anonimno  te tom prilikom RMF ne prikuplja osobne podatke koji bi mogli omogućiti vašu osobnu identifikaciju (kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično).
U slučaju da RMF zatreba određene korisnikove osobne podatke  koji su nužni za pružanje zatražene usluge ili davanja potpunog odgovora na određeni upit ili reklamaciju, o istome ćemo vas pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se uz provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. RMF ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih mrežnih stranica trećim stranama.
Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti i zaštite u pogledu obrade osobnih podataka, RMF može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize ili omogućivanje korisničke potpore. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka u bilo koju drugu svrhu osim ugovorene.  
Možete u svako doba, uz obaveznu identifikaciju, zatražiti pristup svojim podacima, ispravak, upotpunjavanje, prenosivost podataka i podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka, te pod određenim uvjetima na ograničavanje obrade podataka i brisanje osobnih podataka. Pravila postupanja s osobnim podacima nalaze se na našim mrežnim stranicama te ih možete vidjeti ovdje.
RMF koristi „cookie“ odnosno „kolačić“ programe kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Korištenjem mrežne stranice RMF pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće vam biti dostupne. 
Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Uvjeti pod kojima RMF prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies) možete provjeriti ovdje.

Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje mrežnim stranicama RMF. Ti programi su standardno obilježje svih Internet poslužitelja i nisu karakteristični samo za mrežne stranice RMF. Takvi statistički programi omogućuju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture lokacije, te posjećenost mrežne stranice RMF.


Opcija za Google Analytics 
Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti.
Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout koristimo 

Komunikacija
RMF može omogućiti korisniku komunikaciju putem elektroničke pošte ili putem drugih oblika udaljene komunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi RMF, kao što su primjerice za postavljanje upita o RMF i pojedinim uslugama koje pruža RMF, za podnošenje prijedloga, pohvala, prigovora ili reklamacija.
RMF neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimio putem elektroničke pošte ili drugih oblika udaljene komunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će se tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju poslovnu tajnu.

Završne odredbe
Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.
Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja mrežnih stranica RMF ili bilo kojim sadržajem isključivo su nadležni sudovi sa sjedištem u Zagrebu.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi vaših iskustava s našom mrežnom stranicom, možete nam se obratiti na e-mail: mojamirovina@rmf.hr