Depozitar

Općenito

 

Depozitar jest banka kojoj je mirovinsko društvo na temelju sklopljenog ugovora povjerilo imovinu mirovinskog fonda na pohranu i čuvanje na posebnom računu. Depozitar može biti kreditna institucija koja ima odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun mirovinskog društva.

Depozitar osigurava da se imovina mirovinskog fonda vodi na odvojenim računima otvorenim u ime mirovinskog društva a za račun mirovinskog fonda tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada mirovinskom fondu od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

 

Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova je Privredna banka Zagrebd.d.
Sjedište: Radnička cesta 50, Zagreb
Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara: Depozitar je ovlašten i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke u skladu s Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. 
 
Iznos temeljnog kapitala: 1.907.476.900,00 kuna
 
Pogledajte popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova.

Depozitar Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova

 

Depozitar Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova je Raiffeisenbank Austria d.d. 
Sjedište: Magazinska cesta 69, Zagreb
Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara: Depozitar je ovlašten i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke u skladu s Rješenjem Hrvatske narodne banke, broj  Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Agencije Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
 
Iznos temeljnog kapitala: 3.621.432.000,00 kuna
 
Pogledajte popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova.