Informacije o zakonskim promjenama od 1. siječnja 2019. godine

02.01.2019

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 115/2018) stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. („Društvo“) je obvezno uskladiti statut, prospekt i ključne podatke Fonda do kraja ožujka 2019. godine.
 
U nastavku vam donosimo informacije o zakonskim promjenama i novim uvjetima članstva u Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu („Fond“) koje su na snazi od 1. siječnja 2019. godine.
 
Životna dob
Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član Fonda može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.
Do zakonskih promjena pravo na mirovinu se moglo ostvariti s navršenih 50 godina.
 
Mogućnosti isplate mirovine
Isplatu mirovine provodi mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za životno osiguranje ili Društvo.
Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine i time prestaje ugovor o članstvu u Fondu.
Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata ako je na osobnom računu po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine manja od 100.000,00 kuna. Privremena isplata ugovora se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.
Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 100.000,00 kuna, član može izabrati:privremenu isplatu mirovine do 100.000,00 kuna putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje ili
isplatu mirovine putem izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, u kojem slučaju će Društvo prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine.Do 1. siječnja 2019. godine društva za životno osiguranje nisu mogla isplaćivati mirovinsku rentu iz III. stupa, limit za isplatu mirovine putem Društva je iznosio 50.000,00 kuna i nije bilo moguće kombinirati isplatu mirovine putem Društva i drugih isplatitelja.
 
Jednokratne isplate
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu. 
Ranije je Društvo na zahtjev člana u slučaju iznosa do 10.000,00 kuna na osobnom računu moglo jednokratno isplatiti sva sredstva, bez ugovora o isplati mirovine.
 
Promjene naknada
Članovi Fonda koji su ugovor o članstvu sklopili nakon 1. siječnja 2019. godine ne plaćaju ulaznu naknadu.
Za izlazak iz članstva u Fondu, u slučaju da se sredstva s osobnog računa prenose u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim ne upravlja Društvo, obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa imovine na osobnom računu člana Fonda u iznosu 2,5%.
Izlazna naknada ne zaračunava se:članu Fonda koji prenosi sredstva s osobnog računa u Fondu u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društva za životno osiguranje radi početka isplate mirovine,
članu Fonda koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo,

  • u slučaju isplate mirovine putem Društva,
  • u slučaju smrti člana Fonda i
  • u slučaju odgovarajuće odluke Društva.

Naknade koje se primjenjuju na ugovore o članstvu sklopljene do 1. siječnja 2019. godine navedene su u Prospektu od 29. ožujka 2018. godine.