RMOD najavljuje smanjenje naknada za sve nove ugovore o privremenim mirovinama

02.12.2011

​Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.o.o. (RMOD) će smanjiti naknade za sve nove ugovore o privremenim mirovinama iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje koje se isplaćuju od 01. siječnja 2012. godine.

 

Mogućnost smanjenja naknade nastupa tek nakon više godina poslovanja pod uvjetom da uplate za mirovine rastu te da se značajno povećava broj korisnika mirovina. Najavljeno smanjenje odnosi se na značajno manje ukupne naknade koje će umjesto dosadašnjih 8 do 10 posto (ovisno o iznosu uplate) za cijelo razdoblje isplate mirovine biti smanjene na samo 4 posto. RMOD je već ranije smanjio naknade za veće iznose uplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda, a sada se smanjuje naknade za sve uplate. Naknada je razgraničena na cjelokupno vrijeme isplate mirovine, slijedom čega se kod privremenih mirovina nova naknada kreće u rasponu od 0,26 do 0,8 posto na godišnjoj razini.

Naknada za mirovine je potpuno transparentna, što znači da korisnici mirovine odmah pri sklapanju ugovora znaju koliko će ona iznositi. Dodatno, izuzev ove jasno definirane naknade, za korisnika mirovine ne postoji nikakav dodatni trošak koje bi mu Društvo naplatilo, bilo u trenutku sklapanja ugovora bilo kasnije tijekom razdoblja korištenja mirovine.

Naknadama se financira cjelokupno poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva koje je u obvezi poslovati pozitivno jer bi u suprotnom bile ugrožene i isplate ugovorenih mirovina te obveze Društva prema zakonskom zahtjevu za razinom temeljnog kapitala. Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo prvo je i za sada još uvijek jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Hrvatskoj.