​Promjena banke depozitara Raiffeisen mirovinskih fondova

 


Na sjednici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu HANFA) održanoj 18. veljače 2021. godine Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu Društvo) dobilo je odobrenje za promjenu depozitara za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem i to za sve tri kategorije – A, B i C. Nakon izmjena Zakon o obveznim mirovinskim fondovima iz 2018. godine da društvo mijenja depozitnu banku za svoje obvezne mirovinske fondove, to je prvi slučaj promijene depozitne banke za obvezne mirovinske fondove. 
Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova do sada je bila Addiko banka, a od 01. lipnja 2021. godine depozitna banka naših obveznih fondova biti će Privredna banka Zagreb.
Društvo je na istoj sjednici HANFA-e dobilo odobrenje za promjenu depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva i to: Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT-a i Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond. 
Depozitar dobrovoljnih fondova do sada je bila Addiko banka, a poslove depozitara za predmetne fondove, počevši od 18. svibnja 2021. godine, obavljat će Raiffeisenbank Austria d.d. 
Depozitar je kreditna institucija kojoj je mirovinsko društvo na temelju zaključenog ugovora povjerilo imovinu mirovinskoga fonda na pohranu i čuvanje na posebnom računu, a to može biti samo kreditna institucija koja ima odobrenje nadležnoga tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun mirovinskoga društva. Svaki mirovinski fond može imati samo jednog depozitara, a poslovi depozitara svih kategorija mirovinskih fondova kojima društvo upravlja moraju biti povjereni istomu depozitaru. Važno je napomenuti da depozitar mora djelovati isključivo u interesu članova mirovinskih fondova za koje obavlja poslove depozitara, a podatke koji su mu učinjeni dostupnima dužan je čuvati kao poslovnu tajnu.
Naveden promijene donijet će bolje uvjete članovima Raiffeisen obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.