Objavljen Statut, Prospekt i Ključni podaci Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

18.03.2019

 

ZAGREB, 18. ožujka 2019. - dana 18.3.2019. godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda i Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda. Navedeni dokumenti, te Ključni podaci revidirani su radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 115/18) i godišnjeg ažuriranja.

U nastavku izdvajamo izmjene i dopune u Statutu koje su od najvećeg značaja za članove i potencijalne članove fonda:

 • Dopunjene su odredbe o obvezama Društva, na način da se aktivnije uključuje u jačanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji te u tu svrhu izdvaja dio vlastitih prihoda, kako bi se osvijestila javnost o važnosti mirovinske štednje (članak 4. Statuta)
 • Podignut je uslijed zakonskih izmjena uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu s postojećih 50 na 55 godina života za osobe koje su postale članovi od 1.1.2019. i kasnije (članak 8. Statuta)
 • Proširen je krug subjekata u kojima članovi mogu ostvariti pravo na isplatu mirovine, tako da je omogućeno i društvima za životno osiguranje da rade isplatu mirovine iz III. stupa. Stoga isplatu mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja sada mogu vršiti (1) mirovinsko osiguravajuće društvo, (2) društvo za životno osiguranje i (3) Društvo (članak 8. Statuta)
 • Promijenjene su odredbe o ostvarivanju prava na mirovinu putem Društva, na način da je povećan iznos s 50.000,00 kuna na 100.000,00 kuna za privremenu mirovinu, neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu (članak 9. Statuta)
 • Pravo na jednokratnu isplatu nakon ostvarivanja prava na mirovinu usklađeno je sa zakonskim promjenama, od kojih je najznačajnija da se ukida mogućnost jednokratne isplate svih sredstava s osobnog računa ako je vrijednost imovine niža od 10.000,00 kuna, primjenjivo samo za nove članove od 1.1.2019. godine (članak 10. Statuta)
 • Dopunjena je osnova po kojoj Društvo ima pravo odbiti sklapanje ugovora o članstvu ako član ili potencijalni član odbije Društvu dati informacije relevantne za FATCA-u (članak 18. Statuta)
 • Ukinute su ulazne naknade za osobe koje su postale članovi od 1.1.2019. i kasnije te se izlazna naknada naplaćuje samo u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ali ne i prilikom ostvarenja prava na mirovinu (članak 29. Statuta)
 • Usklađene su ostale odredbe uslijed zakonskih izmjena koje se tiču i obveza Društva, depozitara i Agencije


Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu dan nakon dana objave, a pročišćeni tekst je dostupan na poveznici: Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_18. ožujka 2019.

Relevantne promjene u Prospektu:
 • Podignut je uvjet godina za ostvarivanje prava na mirovinu na 55 godina života za osobe koje su postale članovi od 1.1.2019. i kasnije, te je proširen krug subjekata u kojima se može ostvariti pravo na isplatu mirovine, na način da su dodana društva za životno osiguranje (glava A, poglavlje 6. Prospekta)
 • Dopunjene su odredbe o isplatama putem Društva nakon ostvarivanja prava na mirovinu kako je gore pojašnjeno za promjene u Statutu (glava A, poglavlje 6. Prospekta)
 • Od 1.1.2019. je ukinuta ulazna naknada za nove članove, limitirana je naknada za izlaz iz fonda u iznosu do najviše 2,5%, te se ista plaća samo u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim ne upravlja Društvo (glava A, poglavlje 18. Prospekta)
 • Dodan je slučaj uskrate informacija relevantnih za FATCA-u kao razlog za odbijanje članstva u fondu (glava A, poglavlje 19. Prospekta)
 • Ažurirana je organizacijska struktura Društva (glava B, poglavlje 4. Prospekta)
 • Usklađene su ostale odredbe uslijed zakonskih izmjena koje se tiču i obveza Društva, depozitara i Agencije, ograničenja vrsta imovine, troškova koji se plaćaju iz imovine fonda

Ažuriran Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćen tekst je dostupan na poveznici: Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_18. ožujka 2019.

Ključni podaci dostupni su na poveznici: Ključni podaci Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_11. ožujka 2019.